Tarikh

: 10 Ogos 2020

Program

: Kelas Asas Komputer (Microsoft Power Point)

Lokasi

: PI Pekan Sik

Peserta

: 1 Orang

Tujuan

Kelas ini dijalankan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar sekolah rendah tentang menggunakan aplikasi microsoft power point dengan betul.

1. Pengenalan mengenai Microsoft Power Point.

2. Memberikan tunjuk ajar kepada pelajar.

3. Memberikan latihan

4. Bersurai

 

Gambar Di Sini

Tarikh

: 9 Ogos 2020

Program

: Kursus Pengendalian Makanan

Lokasi

: PI Pekan Sik

Peserta

: 7 Orang

Tujuan

Aktiviti ini diadakan untuk membantu para usahawan membuat persediaan awal untuk memulakan perniagaan mereka. Di samping itu juga, para usahawan boleh menambahkan ilmu pengetahuan di dalam pengendalian makanan. 

1. Pengenalan oleh Pengurus Pusat Internet.

2. Petugas membantu di dalam menguruskan kursus kerana kursus tersebut menggunakan Zoom Meeting.

3. Penerangan oleh pengendali kursus tersebut.

4. Taklimat Kursus oleh pengendali kursus.

5. Taklimat KDB oleh Pengurus Pusat Internet.

6. Bersurai

Gambar Di Sini

Tarikh

: 24 Julai 2020

Program

: Kelas Reka Cipta Poster- Pertandingan

Lokasi

: PI Pekan Sik

Peserta

: 5 Orang

Tujuan

Aktiviti ini diadakan untuk membantu para belia untuk menjadi lebih kreatif semasa mereka cipta poster bagi pertandingan yang sedang dijalankan oleh pihak MSD. Petrugas memberikan tunjuk ajar kepada peserta untuk menggunakan aplikasi komputer semasa mereka cipta poster tersebut.

1. Pengenalan tentang komputer.

2. Penerangan tentang penggunaan aplikasi komputer untuk merekacipta poster.

3. Peserta menggunakan kreativiti mereka untuk mereka cipta poster.

4. Peserta membuat pembentangan berkenaan poster mereka.

5. Bersurai

Gambar di sini

Tarikh

: 26 Julai 2020

Program

: Kursus Pengendalian Makanan

Lokasi

: PI Pekan Sik

Peserta

: 5 Orang

Tujuan

Aktiviti ini diadakan untuk membantu para usahawan membuat persediaan awal untuk memulakan perniagaan mereka. Di samping itu juga, para usahawan boleh menambahkan ilmu pengetahuan di dalam pengendalian makanan. 

1. Pengenalan oleh Pengurus Pusat Internet.

2. Petugas membantu di dalam menguruskan kursus kerana kursus tersebut menggunakan Zoom Meeting.

3. Penerangan oleh pengendali kursus tersebut.

4. Taklimat Kursus oleh pengendali kursus.

5. Taklimat KDB oleh Pengurus Pusat Internet.

6. Bersurai

Gambar di sini

Tarikh

: 02 Julai 2020

Program

: Peperiksaan Online SPA

Lokasi

: PI Pekan Sik

Peserta

: 5 Orang

Tujuan

Aktiviti ini dilaksanakan bagi membantu para belia untuk menjawab soalan SPA dengan tenang dan efisien. Tujuan aktiviti ini dilaksanakan bagi memperkenalkan program-program serta perkhidmatan yang terdapat di pusat internet. 

1. Pengenalan tentang Peperiksaan SPA online

2. Penerangan Peperiksaan secara atas talian

3. Peperiksaan

4. Bersurai

Gambar Di Sini