Tarikh

: 23 November 2023

Program

: Program Kuiz online Sekolah Rendah 2023

Lokasi

: Murid 5-8 tahun

Peserta

: 8 Orang

Tujuan

Program menjawab kuiz secara atas talian telah dijalankan. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan murid tentang penggunaan komputer untuk tujuan pembelajaran.Pada masa yang sama, aktiviti yang menggunakan platform online akan menjadikan murid lebih mahir menggunakan komputer.

Aktiviti:

1. Pengenalan

2. Memberikan taklimat tentang cara menjawab kuiz

3. Kuiz dijalankan

4. Bersurai

Gambar disini

Tarikh

: 02 NOVEMBER 2023

Program

: SOLIDARITI PALESTIN(MEWARNA)

Lokasi

: PEDi Pekan Sik

Peserta

: 10 ORANG

Tujuan

Program ini dijalankan bertujuan memberikan kesedaran untuk terus menyokong dan memberi pengetahuan yang sepatutnya kepada murid tentang sejarah Palestin. Program ini juga bertujuan mendidik murid untuk mempunyai rasa belas kasihan terhadap saudara seagama..

Aktiviti:

1. Pengenalan

2.Cerita tentang sejarah Palestin

3. Menunjukkan video Palestin dan bacaan qunut Nazilah

4. Bersurai

Gambar disini

Tarikh

: 03 NOVEMBER 2023

Program

: Kelas Asas Komputer 

Lokasi

: PEDi Pekan Sik

Peserta

: 4 orang

Tujuan

Membantu murid meningkatkan kemahiran menggunakan komputer. Kelas pada kali ini adalah kelas yang terakhir kerana murid telah berjaya menghabiskan mudul yang dipelajari . Mereka telah berjaya menghabiskan modul dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Petuga telah memberikan sijil kepada murid yang berjaya menamatkan kelas dengan cemerlang.

Aktiviti:

1. Pengenalan

2. Menerangkan tentang penggunaan komputer

4. Memberikan latihan 

5. Bersurai

Gambar disini

Tarikh

: 23 NOVEMBER 2023

Program

: Bengkel Folio 

Lokasi

: PEDi Pekan Sik

Peserta

: 6 orang

Tujuan

Membantu murid meningkatkan kemahiran menggunakan komputer. Untuk kali ini,murid dibimbing tentang cara untuk melaksanakan tugasan matapelajaran Geografi. Untuk tugasan, mereka diminta untuk menyiapkan slide berkenaan tajuk yang telaih diberikan.

1. Pengenalan

2. Menerangkan tentang cara menggunakan power poin

3. Bersurai

Gambar disini

Tarikh

: 02 NOVEMBER 2023

Program

: Kelas Asas Komputer 

Lokasi

: PEDi Pekan Sik

Peserta

: 4 orang

Tujuan

Membantu guru kafa meningkatkan kemahiran menggunakan komputer. Untuk kali ini,ada terdapat empat orang guru KAFA telah menyertai kelas asas komputer dan mereka telah menyambung modul yang diberikan pada minggu lepas. Mereka diberikan latihan dan bimbingan untuk tajuk baru iaitu excell. Mereka diajar untuk menggunakan excell mengikut modul yang telah ditetapkan . 

Aktiviti:

1. Pengenalan

2. Menerangkan tentang penggunaan komputer

3. Memberikan latihan 

4.Bersurai

Gambar disini