Tarikh

: 13 APRIL 2023

Program

: Kelas Asas Membaca

Lokasi

: PEDi Pekan Sik

Peserta

: 2 orang

Tujuan

Merupakan program yang dijalankan untuk murid pra dan tadika untuk memantapkan kebolehan membaca.

Aktiviti:

1. Pengenalan

2. Membuat ulangkaji tentang pelajaran sebelum ini

4. Memberikan latihan 

5. Bersurai

Gambar disini