Tarikh

: 19 MEI 2023

Program

: Kelas Asas Komputer Sesi 2

Lokasi

: PEDi Pekan Sik

Peserta

: 3 orang

Tujuan

Membantu murid meningkatkan kemahiran menggunakan komputer. Untuk kelas kedua,murid diberikan latihan dan bimbingan menaip menggunakan word. Murid diberikan latihan mengikut modul yang telah ditetapkan.

Aktiviti:

1. Pengenalan

2. Menerangkan tentang penggunaan word

4. Memberikan latihan 

5. Bersurai

Gambar disini