Tarikh

: 10 Ogos 2020

Program

: Kelas Asas Komputer (Microsoft Power Point)

Lokasi

: PI Pekan Sik

Peserta

: 1 Orang

Tujuan

Kelas ini dijalankan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar sekolah rendah tentang menggunakan aplikasi microsoft power point dengan betul.

1. Pengenalan mengenai Microsoft Power Point.

2. Memberikan tunjuk ajar kepada pelajar.

3. Memberikan latihan

4. Bersurai

 

Gambar Di Sini