Tarikh

: 7 September 2020 - 11 September 2020

Program

: Kelas Asas Komputer 

Lokasi

: PI Pekan Sik

Peserta

: 3 Orang

Tujuan

Memberi tunjuk ajar kepada pelajar tentang penggunaan komputer untuk kehidpuan seharian serta melahirkan komuniti celik IT.

Aktiviti :

1. Pengenalan tentang aplikasi komputer.

2. Petugas memberikan latihan.

3. Sesi soal jawab berkaitan penggunaan aplikasi komputer.

4. Taklimat KDB daripada Pengurus Pusat Internet Pekan Sik.

5. Bersurai

Gambar Di Sini