Tarikh

: 01 Oktober 2020

Program

: Kelas Asas Komputer Sesi 1 (Microsoft office Word)

Lokasi

: PI Pekan Sik

Peserta

: 1 Orang

Tujuan

Kelas ini diadakan bertujuan untuk memberikan latihan ICT kepada pelajar lepasan SPM bagi memudahkan mereka mencari peluang pekerjaan pada masa hadapan kelak.

Aktiviti:

1. Pengenalan

2. Memberikan taklimat serta tunjuk ajar kepada pelatih

3. Memberikan latihan berkenaan topik yang diajar

4. Sesi soal jawab berkaitan Microsoft Power Point

5. Taklimat Klik Dengan Bijak.

6. Bersurai

Gambar Di Sini