Tarikh

: 22 JULAI 2023

Program

: Kelas Asas Komputer 

Lokasi

: PEDi Pekan Sik

Peserta

: 7 orang

Tujuan

Membantu murid meningkatkan kemahiran menggunakan komputer. Untuk kali ini,ada beberapa orang murid baru dan mereka diberikan latihan notepad untuk menaip. Murid lain telah diberikan latihan mengikut modul yang telah ditetapkan. Ada juga murid yang diberikan latihan menaip secara online terlebih dahulu mengikut tahap pengetahuan murid tersebut.

Aktiviti:

1. Pengenalan

2. Menerangkan tentang penggunaan komputer

4. Memberikan latihan 

5. Bersurai

 Gambar disini

Tarikh

: 8 JULAI 2023

Program

: ENGLISH DIGITAL LEARNING 2023

Lokasi

: PEDi Pekan Sik

Peserta

: 6 orang

Tujuan

Merupakan kelas tambahan bahasa inggeris yang dijalankan untuk murid sekolah menengah. Kelas ini banyak menggunakan platform online seperti kuiz dan latihan. Kelas ini dijalankan bertujuan meningkatkan kemahiran murid dalam asas bahasa inggeris disamping meningkatkan pengetahuan tentang IT.

Aktiviti:

1. Pengenalan

2.Kelas berjalan

4. Memberikan latihan 

5. Bersurai

Gambar disini

Tarikh

: 2 JULAI 2023

Program

: Bengkel Folio Seni 

Lokasi

: PEDi Pekan Sik

Peserta

: 4 orang

Tujuan

Membantu murid meningkatkan kemahiran menggunakan komputer. Untuk kali ini,murid dibimbing tentang cara untuk melaksanakan tugasan matapelajaran seni. Murid diajar tentang cara mencari dan meletakkan gambar dalam microsoft word dengan kemas dan teratur.

1. Pengenalan

2. Menerangkan tentang cara mencari dan meletakkan gambar

3. Bersurai

Gambar disini

Tarikh

: 8 Julai 2023

Program

: Kelas Asas Komputer 

Lokasi

: PEDi Pekan Sik

Peserta

: 3 orang

Tujuan

Membantu murid meningkatkan kemahiran menggunakan excell.Petugas telah membimbing murid tentang asas excell. Latihan telah diberikan untuk menambah pemahaman murid tentang excell.

Aktiviti:

1. Pengenalan

2. Menerangkan tentang penggunaan excell

4. Memberikan latihan 

5. Bersurai

Gambar disini

Tarikh

: 23 JUN 2023

Program

: Kelas Asas Komputer 

Lokasi

: PEDi Pekan Sik

Peserta

: 4 orang

Tujuan

Membantu murid meningkatkan kemahiran menggunakan komputer. Untuk kali ini,murid diberikan latihan dan bimbingan menaip menggunakan power poin. Murid diberikan latihan mengikut modul yang telah ditetapkan. Ada juga murid yang diberikan latihan menaip terlebih dulu mengikut tahap murid tersebut.

Aktiviti:

1. Pengenalan

2. Menerangkan tentang penggunaan power poin dan latihan menaip

4. Memberikan latihan 

5. Bersurai

Gambar disini