dataran 

    lestari

Dataran Lestari dibina untuk kegunaan orang awam Sik ..

dijadikan tempat berniaga untuk usahawan