Kursus Usahawan Tahun 2017

Bil      

   

Tajuk Kursus                          

     

JangkaMasa                    

  Tempat                         

1. 

TeknologiTanaman   Padi 

3 hari

Pusat Latihan Pertanian , Telok Chengai 

2.

Teknologi Sayuran Secara Fertigasi 

2 hari

Pusat Latihan Pertanian , Telok Chengai 

3.

Teknologi Penternakan Kelulut 

2 hari

Pusat Latihan Pertanian , Telok Chengai 

4.

Teknologi Tanaman Durian 

2 hari 

Pusat LatihanPertanian , Charok Padang Sik

5

Teknologi Tanaman Jagung 

2 hari

Pusat LatihanPertanian , Charok Padang Sik

6.

Teknologi Tanaman Betik

2 hari

Pusat Latihan Pertanian , Telok Chengai 

7.

Teknologi Tanaman Pisang

2 hari

Pusat LatihanPertanian , Charok Padang Sik

 Kursus  ini terbuka kepada 30 penyertaan terawal .

Sila mendaftar dengan SEGERA dengan Seksyen Latihan, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia , Jabatan Pertanian Negeri Kedah, Telok Chengai .

Telefon : 04-7775000 sambungan 142 ( Cik Munirah binti Azizan)        Fax: 04-7775005