Belia adalah aset bangsa dan negara. Jika belia itu maju dan berjaya, ianya akan mencerminkan kemajuan bangsa untuk negara. Belia merupakan harapan kepada sesebuah negara kerana belialah yang bakal menerajui tampuk kepimpinan negara pada masa depan. Dalam membentuk belia yang bermatlamat, berwawasan dan mempunyai jati diri, beberapa agensi badan kerajaan mahupun swasta telah dibentuk dalam merealisasikan matlamat tersebut. 

 

PROGRAM CYTRON DI IKM SIK, KEDAH

IKM Sik telah diiktiraf sebagai 'Authorised Training Centre' bagi produk 'Educational Robot Kit' dari segi membudayakan konsep pembelajaran yang berkesan. Program ini mempromosikan 'Educational Robot Kit' kepada institusi pendidikan sebagai salah satu kaedah penyampaian yang mudah dalam pengajaran dan pembelajaran (PnP). Informasi dan kepakaran yang terkini turut diperolehi daripada CYTRON Technologies menerusi kursus, seminar serta khidmat pengajaran berkaitan bidang Microntroller, Robotik dan Automasi.

Program ini membuka peluang kepada golongan profesional, pelajar, industri dan individu yang berminat dan berdaya saing kreatif untuk merekabentuk dan memprogram robot.
 
 
 

MESYUARAT PENGURUSAN PEJABAT BELIA DAN SUKAN DAERAH SIK

Mesyuarat  Pengurusan Pejabat Belia dan Sukan Daerah Sik Bil. 03/2020 telahpun diadakan pada 14 Oktober 2020 (Rabu) yang lalu bertempat di Pejabat Belia Dan  Sukan Daerah Sik, Kedah Darul Aman disini.

Mesyuarat kali ini telah membincangkan hal ehwal pentadbiran, pengurusan pejabat dan isu keselamatan pejabat serta bahagian Jawatankuasa Kewangan, Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan  Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR).

Turut dibincangkan juga Jawatankuasa Pengurusan Negeri/Daerah dari segi pelaksanaan dan pelaporan bagi setiap program belia, sukan dan rakan muda.

Selain itu, pengerusi turut menekankan perkara-perkara yang perlu dititikberatkan oleh semua kakitangan antaranya  kemuafakatan, bekerjasama dan saling membantu dalam mengerakkan aktiviti belia dan sukan di komuniti setempat serta juga kelancaran pengurusan pejabat yang sentiasa kemas, teratur dan terurus.

Sumber : http://www.jbsn.gov.my/