Tarikh

: 23 November 2023

Program

: Program Kuiz online Sekolah Rendah 2023

Lokasi

: Murid 5-8 tahun

Peserta

: 8 Orang

Tujuan

Program menjawab kuiz secara atas talian telah dijalankan. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan murid tentang penggunaan komputer untuk tujuan pembelajaran.Pada masa yang sama, aktiviti yang menggunakan platform online akan menjadikan murid lebih mahir menggunakan komputer.

Aktiviti:

1. Pengenalan

2. Memberikan taklimat tentang cara menjawab kuiz

3. Kuiz dijalankan

4. Bersurai

Gambar disini