Tarikh

: 07 Disember 2023

Program

: Taklimat Asas Keusahawanan 2023

Lokasi

: Pedi Pekan Sik

Peserta

: 5 Orang

Tujuan

Taklimat ini diadakan untuk membantu peniaga terutamanya peniaga yang tidak mempunyai pengetahuan tentang media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Rakan Digital PEDi Pekan Sik telah mendedahkan cara yang boleh digunakan dan berkesan untuk menarik minat pelanggan kepada peniaga.

Aktiviti:

1. Pengenalan

2. Memberikan taklimat tentang asas media sosial

3. Petugas membantu memuat turun aplikasi yang berkaitan

4. Bersurai

Gambar disini