Tarikh

: 09 DISEMBER 2023

Program

: Bengkel Folio 

Lokasi

: PEDi Pekan Sik

Peserta

: 6 orang

Tujuan

Membantu murid meningkatkan kemahiran menggunakan komputer. Untuk kali ini,murid dibimbing tentang cara untuk melaksanakan tugasan matapelajaran Geografi Tingkata 1. Untuk tugasan, mereka diminta untuk menyiapkan slide berkenaan tajuk yang telaih diberikan.

1. Pengenalan

2. Menerangkan tentang cara menggunakan power poin

3. Bersurai

Gambar disini