Tarikh

: 21 September 2023

Program

: Program Hari Malaysia 2023

Lokasi

: Murid 5-8 tahun

Peserta

: 8 Orang

Tujuan

Program menjawab kuiz bertemakan Hari Malaysia telah dijalankan. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan murid tentang hari-hari bersejarah.Pada masa yang sama, aktiviti yang menggunakan platform online akan menjadikan murid lebih mahir menggunakan komputer.

Aktiviti:

1. Pengenalan

2. Memberikan taklimat tentang cara menjawab kuiz

3. Kuiz berkaitan Hari Malaysia

4. Bersurai

Gambar disini